Šta je keto adaptacija, a šta ketoza?

February 7, 2017

 

 

Keto adaptacija je proces prelaska metabolizma koji koristi glukozu (šećere) kao primarni izvor energije na ketonska tela (ketone) koji nastaju iz masti. To nije proces koji se dešava preko noći. Iako smo evolutivno prilagođeni da podjednako koristimo dva izvora energetskog goriva (šećere i masti), često se dešava da moderan čovek vrlo retko u svom životu koristi masti kao primarno gorivo, već se isključivo oslanja na šećere. 

Jednostavno rečeno biti keto adaptiran znači biti prilagođen na funkcionisanje sa minimalnom količinom glukoze u krvotoku. 

Različiti su enzimski putevi, kada govorimo o sagorevanju glukoze i sagorevanju masti. Ako smo ceo život proveli koristeći glukozu kao primarno gorivo, telu će biti potrebno neko vreme da pokrene uspavane enzime koji su stvoreni da razgrađuju masti u u telu, onda kada izvor glukoze – šećera nije dostupan. Metabolizam sagorevanja masti će se pokrenuti kada drastično smanjimo unos ugljenih hidrata, a povećamo unos masti u ishrani. 

Ketoza je metabolički odgovor organizma na niski unos ugljenih hidrata, kada telo počinje da koristi energiju iz masti, a ne iz ugljenih hidrata.

 

Razgradnjom masti nastaju ketogena tela: beta-hidroksi-buterna kiselina i aceto-acetat, koji zamenjuju glukozu kao primarni izvor goriva u organizmu. Kada prvenstveno koristimo ketogena tela kao izvor energije, kažemo da je organizam u ketozi i to je fiziološki odgovor na smanjeni unos glukoze u organizam. 

Često se pojam ketoze meša sa ketoacidozom koja je stanje opasno po život.

 

U ketoacidozu najčešće mogu „upasti“ oboleli od dijabetesa tip 1 ali i tip 2, koji nisu uzeli insulin na vreme ili imaju lošu terapiju. Javlja se visok nivo glukoze u krvi ali pošto ćelije gladuju jer nema insulina koji je vodič glukoze u ćelije, dolazi do razgradnje masti i proteina, pa se pored visoke glukoze javlja i patološki visok nivo ketogenih tela. Sve vodi u pad pH krvi u metaboličku acidozu – stanje opsano po život ako se terapija ne sprovede na vreme.

 


Niski nivo glukoze i visok nivo ketona = ketoza 

Visok nivo glukoze i visok nivo ketona = ketoacidoza 

 

 

 

Dakle – ketoza je fiziološki, prirodan proces kada telo koristi masnoće tj. ketogena tela kao izvor energije u stanjima gladovanja i izuzetno sniženog unosa ugljenih hidrata u ishrani (manje od 50g na dan), dok je ketoacidoza, patološko stanje, vezano najčešće za neregulisani dijabetes melitus. 

Kada se prvi put uđe u ketozu kao odgovor organizma na smanjeni unos ugljenih hidrata, masti se koriste kao izvor energije ali u ograničenoj količini jer nema dovoljno enzima koji učestvuju u metabolizmu sagorevanja masti. To je proces koji postaje efikasniji kako vreme prolazi na ishrani sa niskim unosom ugljenih hidrata. Smatra se da je optimalana ketoza od 1,5 do 3 mmol/L ketogenih tela u krvi (dok kod patološke ketoacidoze ketoni rastu preko 7mmol/L).

 


Ketoza i keto adaptacija 

 

 

 

Često se smatra kada detektujemo ketone u urinu da je to siguran znak da smo u ketozi, međutim nije sve tako jednostvano. Ako se ketoni koriste efikasno kao izvor goriva ili ako se otarasimo viška putem znoja i pljuvačke onda nije nužno da se ketoni nađu u urinu. Urin kao i pljuvačka i znoj su ekskreti tela gde odlazi sve ono što je nepotrebno i u višku. Kada efikasno koristimo ketogena tela (kada se poveća količina enzima koji razgrađuju masti u telu) kao izvor energije ketoni se nalaze u krvotoku ali ne i u ekskretima!!! 

Poenta ishrane sa niskim unosom ugljenih hidrata je da budemo u ketozi – to znači da se ketoni detektuju u krvotoku.

 

Ketogena tela – ketoni se detektuju u krvotoku za vreme gladovanja i kod dijeta sa niskim unosom ugljenih hidrata. To je fiziološki proces i dešava se redovno ali često nije primaran proces dobijanja goriva. Na primer, ako ste ikada za večeru imali biftek i povrće, a zatim za doručak pojeli jaja i slaninu (ili ako ste preskočili ova dva obroka) vaše telo je stvaralo energiju iz ketogenih tela ali čim ste uneli obrok bogat ugljenim hidratima prestalo je korišćenje ketogenih tela. 

Važno je napomenuti da naše telo sagoreva kao izvor energije ono što je dostupno – glukozu, slobodne masne kiseline, ketone, alkohol.

 

Šta je u višku to se prvo sagoreva – to je jedan od razloga zašto unosom alkoholnih pića blokiramo potrošnju ketona (i gubitak kilograma) jer telo prvo sagoreva alkohol. 

Pomoću tračica za urin koji mere nivo ketogenih tela možemo izmeriti orjentaciono nivo ketona u urinu. Tu se međutim priča ne završava, sada vam je jasno da ako se svi ketoni koriste kao izvor energije i ako se otarasimo dela ketona putem pljuvačke i urina, test na ketone u urinu može biti negativan! 

Zato je jedan od ciljeva Keto/LCHF ishrane da budemo pre svega keto adaptirani. To znači da je naše telo prilagođeno da koristi malo glukoze. Oni uspavani enzimi koji razrađuju masti rade u punoj funkciji i mi efikasno koristimo ketogena tela iz masti kao primarni izvor goriva. U početku ishrane sa niskim sadržajem ugljenih hidrata javlja je tz.