Naučna istraživanja o Low Carb ishrani (LCHF)

August 25, 2016

 

Napomena: Sva priložena naučna istraživanja su na engleskom jeziku. Za sažete informacije o istraživanju čitajte sekcije 'Abstract' i 'Conclusions'.

Za prevod sa engleskog jezika može Vam pomoći
Google Translate.

 

Ovo je samo kratak pregled naučnih istraživanja koja potkrepljuju dokaze o efikasnosti i blagodeti low carb ishrane za ljudsko zdravlje. Do sada ni jedan način ishrane nije imao ovoliko naučnih dokaza!
 

Gojaznost

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/2017/04/27/Naucna-istrazivanja---gojaznost-i-LCHF

 

 

Dijabetes

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-dijabetes-i-LCHF

 

 

Srčane bolesti

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-srcane-bolesti-i-LCHF

 

 

Giht

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-giht

 

 

Holesterol

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-holesterol-lchf

 

 

PCOS

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-sindrom-policisticnih-jajnika-i-lchf-ishrana

 

Reumatoidni artritis

 

https://www.lchfishrana.com/single-post/naucna-istrazivanja-reumatoidni-artritis-i-LCHF