Naučna istraživanja - holesterol i Low Crab ishrana (LCHF)

February 10, 2017

 

 

Efekat smanjenja telesne težine na nivo lipoproteina i lipida u krvi (meta analiza)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1386186?dopt=Abstract

 

Efekat pušeja cigareta na nivo lipida i lipiproteina u serumu

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2496857?dopt=Abstract

 

Metabolizam lipoproteina velike gustine kod sportosta i ljudi sa sedećim načinom života

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2060090?dopt=Abstract

 

Kardiovaskularni potencijal „Munster“ studije: prevalenca i prognostički značaj hiperlipidemije kod muškaraca sa sistemskom hipertenzijom

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3591673?dopt=Abstract

 

LDL holesterol nije veliki faktor rizika za ishemijsku bolest srca kod Britanaca

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3081149?dopt=Abstract

 

Američka srudija: lipoproteini velik gustine i kardiovaskularni rizici

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2642759?dopt=Abstract

 

Koncentracija lipoproteina velike gustine, triglicerida i ukupnog holesterola u ishemijskoj bolesti srca

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2499392?dopt=Abstract

 

Izveštaj National Cholesterol Education Program Expert Panel za otkrivanje, evaluaciju i lečenje visokog holesterola u krvi kod odraslih (stručni panel)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3422148?dopt=Abstract

 

Atherosclerosis Study Group: primarna prevencija ateroskleroze

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6398769?dopt=Abstract

 

Veza između lipoproteina visoke gustine i ukupnog holesterola kod kardivaskularnog rizika i mortaliteta od kancera u sedmogodišnjoj studiji na 10 000 muškaraca

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6112410?dopt=Abstract

 

Serunsmski lipoproteini u koronarnoj srčanoj bolesti

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/173994?dopt=Abstract

 

Veza između koronarne bolesti, ateroskleroznog plaka i serumskih lipida (kvantitativna analiza)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7114080?dopt=Abstract

 

Sniženje holesterola pomoću uobičajene dijete: vreme da ponovo razmislimo

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1954418?dopt=Abstract