Epilepsija i Ketogena ishrana (1. deo)

April 11, 2018

 

 

Tekst je posvećen svim onim roditeljima koji su želeli da saznaju nešto više o Ketogenoj ishrani u lečenju dečije epilepsije otporne na terapiju lekovima.

 

Ovim tekstovima želim da dam svoj skromni doprinos u razumevanju ovo teme i pružim podršku svima koji je traže.

 

Keto ishrana predstavlja ekstremni vid Low Carb ishrane koji se već decenijama unazad koristi kao alternativan tretman u lečenju dečije epilepsije koja je otporna na terapiju lekovima.

 

Epilepsija je česta neurološka bolest kod dece, učestalosti od 41 do 187 na 100.000 dece. Iako većina slučajeva epilepsije u detinjstvu dobro reaguje na terapiju lekovima, jedna trećina pacijenata će tokom života razviti epilepsiju otpornu na lekove (DRE).


Kod takve dece ketogena dijeta (KD) se koristi se za lečenje epilepsije i to je možda i najbolje opcija lečenja.

 

KD-ovi mehanizmi delovanja u kontroli napadi  i dalje su predmet aktivnog istraživanja ali nekoliko teorija je predloženo. KD vodi do takvog metabolizma masti u jetri da se stvaraju tri vrste ketogenih tela (KBs): betahidroksibutirat (BHB), acetoacetat i aceton.

 

KBs prelaze krvno-moždanu barijeru, transportuju se monokarboksilnim transporterom i postaju izvor energije u mozgu. U toku ketoze, postoji efikasniji način uklanjanja glutamata, glavnog ekscitatornog neurotransmitera u mozgu.

 

Acetoacetat i BHB inhibiraju glutamatnu neurotransmisiju. Kod KD se takođe poboljšava i mitohondrijalna disfunkcija koja je po nekada povezana sa patogenezom epilepsije.

 

Lečenje DRE (epilepsija otporna na lekove) je najčešća indikacija za KD. Efikasna je kako za parcijalne tako i za generalizovane napade. Studije su pokazale da je 30% - 60% pacijenata sa DRE koji koriste Keto ishranu imaju minimum za 50% smanjenje frekvencija napada u roku od 6 meseci.
 

KD se takođe pokazala korisna u nekim vrstama epilepsije kod: encefalopatije, uključujući Ohthahara sindrom, West sindrom, Lennok-Gastautov sindrom, i Dravetov sindrom.
KD je najefikasniji u lečenju sindroma Doosa (generalizovana epilepsija povezana sa mioklonično-ataksičnim napadima).

 

 

 

Postepen prelazak na KD obično se počinje sa odnosom masti u odnosu na ugljene hidrate i proteine od 1: 1, pa napretkom na 2: 1, zatim na 3: 1, a ako je potrebno, odnos se može povećati i na 4: 1.

 

Ukupno 90% kalorija potiče od masti, 6 - 8% kalorija iz proteina, a preostale kalorije su od ugljenih hidrata. Proteini se mogu podesiti po trenutnoj težini deteta.
 

Hrana bogata ugljenim hidratima, kao što je: pirinač, hleb, žitarice i jednostavni šećeri su potpuno eliminisani iz ishrane (kao i kod klasične LCHF ishrane).

 

Jedna vrsta namirnica se bira iz svake grupe: meso, riba, povrće, mleko i masti.

 

Količina svake hrane izračunava se u gramima i analizira se sadržaj hranjivih materija kako bi se postigao željeni odnos baziran na potrebama pojedinih nutrijenata. Obroci bi trebalo da se mere u preciznim količinama (digita