Zašto su bakterije otporne na antibiotike?

May 17, 2017

 

 

 

 

 

Bakterije su najuspešniji oblik života na našoj planeti!

 

To su prvi živi organizmi koji su se pojavili na Zemlji pre oko četiri milijarde godina. Jednoćelijski mikroorganizmi nisu asocijalni kao što se često misli već i oni vole društvo, pa se često pojavljuju u milionima.

 

Jedan gram zemlje sadrži oko 40 miliona bakterijskih ćelija. Mililitar slatke vode sadrži oko milion bakterijskih ćelija.

Na planeti Zemlji procenjuje se da živi oko 5 noniliona bakterija (5×10 na 30), tako da čine većinu biomase naše planete.

 

Kao izuzetno prilagodljiv oblik života bakterija ima svuda, u zemlji, vodi, vazduhu, radioaktivnom otpadu, životinjama, ljudima, glečerima, okeanskim dubinama itd. Baktrije jedino nećete naći na mestima gde je čovek izvršio proces sterilizacije i u primarno sterilim regijama tela kao što su krvotok, likvor, očna vodica, šupljina zgobova, žučni putevi, avleole puća itd.

 

 

Većina ljudi ima negativno mišljenje kada se govori o bakterijama, a istina je da nema bakterija ne bi bilo ni nas na ovoj planeti!

 

Kiseonik koji dišemo nastao je zahvaljujući bakterijama, a normalna bakterijska flora nam omogućava odbranu od patogenih bakterija koje izazivaju bolest. O značaju normalne mikroflore će se tek govoriti jer se svakog dana otkrivaju nove osobine ovog veoma važnog zaštitnog mehanizma našeg tela.

 

 

 

Pravilna upotreba antibiotika

 

 

 

Nikada se nismo više izlagali dejstvu antibiotika i nikada više nismo imali problem sa rezistentnim sojevima bakterija jer svakodnevno trošimo ogromne količine antibiotika. Već neko vreme se obraća pažnja na racionalnu upotrebu antibiotika i taj apel se odnosi pre svega na zdravstvene radnike koji još uvek prepisuju antibiotike po navici.

 

Kada se govori o pravilnoj upotrebi ovih lekova misli se pre svega na pravilnu dijagnozu i preporuku antibiotske terapije samo prema antibiogramu.

 

Dodatni problem rasprostranjene rezistencije na antibiotike stvara i upotreba ovih lekova u lečenju domaćih životinja čije meso konzumiramo, hlorisanje vode itd. Ovako napadnute bakterije imaju pravo da se brane pa su kao najiskusnij i najstariji oblik života na Zemlji razvili i odličnu vrstu odbrane protiv antibiotika – rezistenciju.

 

Malo se zna o tome šta tačno štiti bakterije od dejstva jakih lekova, pa ćemo danas govoriti o jednoj specifičnoj vrsti odbrane, a to je stvaranje biofilma.

 

 

Kako se bakterije brane od antibiotika?

 

 

Biofilm je slojeviti omotač sačinjen od polisaharida i proteina koji stvaraju bakterije i gljivice kao zaštitni omotač. Može se reći da je to zajednica gusto upakovanih bakterija koje su zaštićeni dodatnim ljigavim omotačem (biofilmom). Kada su bakterije pod stresom one se udružuju u koloniju koja se zove biofilm.

 

U ovom obliku 500 puta je teže ubiti bakterije nego kada su slobodne!

 

Biofilm je pomogao bakterijama u