Spisak voća i povrća otrovanog pesticidima

October 28, 2019

 

 

 

Šta su pesticidi?

 

Pesticidi su hemijska ili biološka sredstva koja štite useve od insekata, korova i infekcija. Koriste se na voću, povrću, pšenici, pirinču, maslinama i na neprehrambenim kulturama kao što su pamuk, trava i cveće. Jednom rečju – svuda gde je potrebno da prinos po hektaru bude visok.

 

Organo fosfatni pesticidi malation i hlorpirifos, se obično koristi za voće, povrće i pšenicu ali i na usevima hrane za životinje, koje takođe preko mesa i mleka možemo uneti u svoje telo.

 

 

Kako su ljudi izloženi pesticidima?

 

Pesticidima smo najčešće izloženi putem hrane koju jedemo, dok ih poljoprivredni radnici mogu uneti u telo putem dodira ili udisanjem, što ih može izložiti riziku od akutnog i hroničnog trovanja.

 

 

Koji su zdravstveni rizici?

 

Većina studija uticaja pesticida na zdravlje je usmerena na profesionalnu izloženost ljudi (poljoprivredni radnici). Akutna trovanja pesticidima rezultiraju simptomi poput mučnine, trbušnih grčeva, proliva, vrtoglavice, anksioznost i zbunjenost, što može biti prilično ozbiljno ali su često prolaznog karaktera.

 

Hronična, izlaganja manjoj dozi su povezana sa respiratornim problemima, poremećajima pamćenja, bolestima kože, depresijom, pobačajima, urođenim manama, tumorima i neurološkim stanjima kao što je Parkinsonova bolest.

 

 

Ko je najviše u riziku?

 

Fetus (beba u majčinoj utrobi), novorođenčad, deca u toku rasta i razvoja, trudnice i dojilje, majke i žene u reproduktivnom periodu.

 

Deca su više izložena riziku od odraslih jer deca jedu više u odnosu na njihovu telesnu težinu, nego što jedu odrasli.

 

Izlaganje tokom ranjivih perioda razvoja može biti naročito opasno. Ranjiv period razvoja se smatra od rođenja, pa sve do puberteta. Fetusi su izloženi pesticidima kroz majčinu ishranu. Dojena deca izloženi su preko majčinog mleka.

Ljudi koji žive u blizini poljoprivrednih polja mogu biti izloženi dejstvu pesticida posle prskanja polja.

 

 

Da li je organska hrana bolja?

 

Nijedna studija nije pokazala direktne zdravstvene koristi ili zaštitu od bolesti korišćenjem organske ishrane. Ne postoje čvrsti dokazi da je organski hrana hranljivija ili bolja od konvencionalne hrane.

 

Ljudi jedu organsku hranu iz drugih razloga. Na primer, jedu organsku hranu jer ima manje pesticida i zato što je organska poljoprivreda više održiva i bolja za životnu sredinu.

 

Upotreba pesticida je problem širom sveta koji negativno utiče na zdravlje životne sredine i na zdravlje ljudi. Pesticidi se koriste od strane poljoprivrednika da ubiju "neželjene organizme" na biljkama.

 

Nažalost, oni ubijaju i mnoge potrebne mikroorganizme u tlu, postepeno degradirajući zemlju i iscrpljujući hranljive materije koje su joj potrebne za proizvodnju zdravih biljaka.

 

Pesticidi takođe stvaraju otrovni otpad, koji odlazi u podzemne vode i potoke, utičući na životinje kao i na pitku vodu ljudi.

 

Kada kupujete organske proizvode, ne samo da osiguravate da hrana koju jedete i hranite porodicu ne sadrži štetne hemikalije, već podržavate i one poljoprivrednike koji naporno rade na uzgoju hrane na ekološki način.

 

Zato kad god možete kupujte lokalne, organske proizvode. Ne ograničavajte svoje organske proizvode samo na hranu - potražite i organske vrste proizvoda za negu tela i odeću.

 

 

EVG - The Environmental Working Group

 

Radna grupa za zaštitu životne sredine (EVG) je neprofitna organizacija koja se fokusira na edukaciju javnosti o pitanjima zaštite prirodnih resursa i uticaja hemikalija na zdravlje ljudi.

 

Od 1995. godine, EVG izdaje listu konvencionalno uzgojenog voća i povrća sa najvišim nivoom ostataka pesticida. Da bi sastavio listu „prljave“ hrane, EVG analizira preko 38 000 uzoraka uzetih od strane USDA (Ministarstvo poljoprivrede USA) i FDA (Uprava za hranu i lekove USA) kako bi se izdvojili najgori počinioci.

 

EVG koristi šest mera za utvrđivanje kontaminacije proizvoda pesticidima:

 

Procenat uzoraka testiranih pesticidima koji se mogu otkriti

 

Procenat uzoraka sa dva ili više pesticida koji se mogu otkriti

 

Prosečan broj pesticida koji su pronađeni na jednom uzorku

 

Prosečna količina pronađenih pesticida, merena u delovima na milion

 

Maksimalni broj pesticida na jednom uzorku